fbpx
חיפוש
Generic filters
Exact matches only

פעימה שלישית – מענק סיוע לעסקים בשל נגיף הקורונה

מהי פעימה שלישית

הפעימה השלישית הינה מענק סיוע של רשות המיסים, לעסקים שנפגעו מנגיף הקורונה. מדובר במענק ייחודי שמאפשר בקשה לסיוע לפי מחזור שנפגע, לעסקים שהמחזור שלהם הוא עד ל-20 מליון ש"ח. 

מטרת המענק היא לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות של העסק, שלא היה ניתן לחסוך אותן למרות הירידה המשמעותית בהיקף הפעילות (למשל: שכירות, ארנונה ועוד)

הפעימה השלישית, מגיעה אחרי שתי פעימות שקודמות לה.
הפעימה הראשונה והשנייה ניסו אף הם לטפל בעצמאיים שנפגעו מהמשבר, אך בפעימות אלו לא הייתה התייחסות למחזור העסק, ואילו הקריטריונים נגעו להכנסה בלבד.

עיקרי הפעימה השלישית

בעקבות משבר הקורונה, מדינת ישראל חותרת לתמיכה בעסקים קטנים וגדולים, שפעילותם נפגעה בעקבות המשבר.
מטרת המענק כאמור היא כיסוי ההוצאות הקבועות של העסק, שהמשיכו להיות תקפות למרות הירידה בפעילות.
מדובר על הוצאות כגון: שכירות, ארנונה ומיסים, חשמל ומים. השתתפות זו של המדינה תאפשר לעסקים להחזיק מעמד תוך כדי התקופה בה המשק לא פעיל ב 100%.

תנאי הזכאות למענק פעימה שלישית

  • חברה או שותפות – מחזור העסקאות של החברה בשנה שעברה (2019) צריך להיות בין 18,000 ש"ח ל 20 מליון ש"ח. (לפני מע"מ)
  • עצמאיים – מחזור העסקאות של העצמאי בשנה שעברה (2019) צריך להיות בין 300,000 ש"ח ל 20 מליון ש"ח. (לפני מע"מ)
  • ירידה במחזור – לעסק יש ירידה של לפחות 25% במחזור ההכנסות בין החודשים מרץ עד אפריל 2020, וזאת ביחס לאותה תקופת חודשים בשנה שעברה. במידה ומדובר בעסק חדש שלא היו לא הכנסות בחודשים המקבילים בשנה שעברה, יחושב המחזור לפי ההכנסה הממוצעת מאז הקמתו, בחודש העוקב לחודש הקמת החברה, ועד לסוף חודש פברואר 2020.
  • העסק פעיל ומתנהל בצורה תקינה – כל דוחות המע"מ הוגשו כדין, על מנת שיהיה ניתן לחשב את גובה המענק בצורה מדויקת.
  • הצהרת נכונות – יש להצהיר שהירידה במחזור ההכנסות נגרמה בשל התפשטות הקורונה, ולא בשל גורם אחר.
פעימה שלישית - מענק המדינה בעקבות נזקי הקורונה
פעימה שלישית - מי זכאי ואיך להגיש בקשה

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה תבוצע באמצעות מילוי טופס מקוון באתר רשות המסים.
במידה ותרצו לבדוק זכאות לפני מילוי הטופס, ניתן להשתמש במחשבון ייעודי שפרסמה הרשות, ולהזין בו פרטים על מנת להבין אם בכלל אתם זכאים לסיוע, והאם כדאי לכם למלא את הטופס המקוון.
כמו כן, רואה החשבון או המייצג שלכם, יכול להגיש את הבקשה בשמכם.
במידה והטופס יוגש בצורה תקינה, זמן משך הטיפול בבקשה אמור להיות עד לשבוע ימים בלבד, כלומר טיפול מהיר.
במידה ולאחר הבקשה רשות המסים תדרוש הבהרות או השלמות, תוכלו לקבל מקדמה בסך של 20% מגובה המענק המבוקש, ועד ל 80,000 ש"ח, עד לסיום הבירורים וההשלמות ע"י הרשות, והשלמת הטיפול בבקשה.
כשהבקשה תאושר, סכום הכסף יעבור אוטומטית לחשבון הבנק שלכם שמשמש לניכויים בשוטף ברשות המיסים, ותקבלו על כך הודעה במייל או ב SMS.

שימו לב שיש לכם זמן עד ל 10 לאוגוסט להגיש את הבקשה. לאחר מכן לא תתקבלנה בקשות חדשות.

פעימה ראשונה ופעימה שניה

לפני פרסום הפעימה השלישית, רשות המסים אפשרה קבלת סיוע לעסקים בצורת פעימה ראשונה ופעימה שנייה.
הפעימה הראשונה עוררה ביקורת רבה בקרב בעלי העסקים, כיון שהקריטריונים לעמוד בתנאי הפעימה היו קשוחים וקטנוניים, והרבה בעלי עסקים מצאו את עצמם מחוץ לזכאות למענק, שלא בצדק.
תנאי גובה הכנסה נמוכים מאוד, השאירו הרבה בעלי עסקים מחוץ לזכאות, וקבוצה שלמה של שכירים בעלי שליטה, כלל לא היו זכאים לפיצוי בפעימה זו.
הפעימה השנייה הייתה אמורה לתקן את העוול שנוצר לחלק גדול מבעלי  העסקים. היא כללה תנאים פחות קשוחים, והכניסה אפשרות גם לשכירים בעלי שליטה לקבל מענק. כמו כן, הביקורת הרבה לגבי זמן העברת הכסף (שנמשכה נצח) הייתה אמורה להיפתר בפעימה השנייה.
לאחרונה הודה מנכ"ל משרד האוצר היוצא, שי באב"ד, בטעות האוצר על קביעת התנאים לפעימה, ועל הזמנים הארוכים עד למתן הפיצוי, מה שגרם להרבה בעלי עסקים לקרוס בתקופה זו.

איך המדינה מנסה לעזור לעסקים קטנים בעקבות משבר הקורונה - פעימה שלישית
הפעימה הראשונה והשנייה לא סייעו לבעלי העסקים
logos